Zastosowanie kruszywa granitowego

W budownictwie i architekturze wyróżnia się różne rodzaje kruszywa, różniące się między sobą parametrami i właściwościami. Ich zastosowanie różni się między sobą – stosuje się je jako składnik betonu, podsypka pod drogi utwardzane, czy jako kamień dekoracyjny.

Do czego przydatne jest kruszywo?

granitKruszywo, jako skalny materiał sypki o mniejszych lub większych ziarnach może być pochodzenia przemysłowego (kruszywo sztuczne) lub, jak w przypadku kruszywa granitowego – organicznego (kruszywa naturalne). Kruszywo – czy to sztuczne, czy naturalne – swoje zastosowanie znajduje przede wszystkim w przemyśle i branży budowlanej. Wykorzystywane jest do produkcji zapraw, betonów, a także w podkładach pod nawierzchnie drogowe, jak podsypka. W większości z tych przypadków nie da się obyć bez zastosowania odpowiedniego kruszywa. W przypadku kruszywa naturalnego, jakim jest granit, wydobywane jest ono metodami kopalnianymi, zupełnie inaczej niż w kruszywa sztuczne, pochodzące przede wszystkim z recyklingu. Kruszywo naturalne powszechnie stosowane jest także jako zasypka, do tworzenia podjazdów, czy podwyższania terenu. W zależności od potrzeb można wyróżnić kruszywa drobne, grube i o ciągłym uziarnieniu, będące mieszanką dwóch pierwszych.

granitKruszywa naturalne otrzymywane są poprzez rozdrobnienie skał – w wyniku erozji, lub mechanicznie, w wynik procesu nazywanego łamaniem. Wskutek mechanicznego rozdrabniania skał powstaje między innymi kruszywo granitowe. Może być ono następnie poddane uszlachetnianiu, czyli procesom polegającym na przesiewaniu i płukaniu, co pozwala usunąć zanieczyszczenia pyliste. Kruszywa naturalne mogą być wydobywane z kopalni, czyli metodą odkrywkową, lub z dna akwenów wodnych – jezior i rzek. Kruszywa naturalne mają bardzo wysoką wytrzymałość, odporność na ściskanie i ścieranie, dlatego są odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Granit jest kruszywem o bardzo dużej wytrzymałości, dlatego najczęściej stosowany jest przy produkcji betonu o wysokich parametrach wytrzymałościowych – zarówno na ściskanie, jak i ścieranie. Z tego względu równie często spotykany jest w branży drogowej, jako podbudowa pod drogi utwardzane.

Kruszywa często pełnią także funkcję ozdobną – przy aranżacji ogrodów, oczek wodnych, czy wykończeniu terenu. Kruszywa – zarówno te naturalne, jak i sztuczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są głównie w branży budowlanej i cenione ze względu na bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Naturalne okruchy skalne powszechnie spotykane są także jako ozdoba ogrodów oraz w pozostałych elementach architektury krajobrazu.