W jaki sposób zabezpieczać głębokie wykopy?

Podczas prac budowlanych związanych z wykonywaniem głębokich wykopów, należy zachować szczególną ostrożność – nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo osób pracujących oraz tych, które mogłyby znaleźć się w pobliżu, ale także, gdy zależy nam na szybkim i sprawnym wykonaniu wszystkich robót.

Zabezpieczenie wykopów jest niezbędne

zabezpieczenie wykopówPowinniśmy więc zadbać o to, aby nie dopuścić do możliwości obsypywania się wykopu, ponadto należy też właściwie zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu drogi czy linie kolejowe, których na czas prac budowlanych nie można wyłączyć z ruchu. Niezbędne jest więc profesjonalne zabezpieczenie wykopów. Biura projektowe proponują wiele różnych rodzajów zabezpieczeń – przy wyborze najlepszych, należy uwzględniać nie tylko koszty i czas realizacji, ale także warunki gruntowe oraz możliwość wystąpienia drgań oddziałujących na stawiany budynek. Wśród najczęściej wybieranych obudów wykopów znajduje się palisada z pali lub mikropali. Inne rozwiązania to ściany szczelne, ściany z kolumn, do których wykonania użyto metodę iniekcji strumieniowej, a także obudowa berlińska oraz ścianka z grodzisk stalowych. Aby zapewnić stateczność takich zabezpieczeń, należy wykorzystać rozpory oraz kotwy gruntowe. Każde z proponowanych rozwiązań sprawdza się w innych sytuacjach.

zabezpieczenie wykopówNa przykład ściany szczelne warto wybrać wtedy, kiedy wykop odbywać się będzie w gruntach nawodnionych. Ten rodzaj zabezpieczeń pozwala na zwiększenie szczelności pod podstawą fundamentu. Prawidłowo wykonana ścianka szczelna to konstrukcja oparta na stalowych lub żelbetowych brusach, które umieszcza się w gruncie, oraz z zamków mających za zadanie dobre uszczelnienie ściany. W przypadku obudowy berlińskiej stosujemy dwuteowniki i ceowniki oraz poziome elementy drewniane lub stalowe. Wzmacnianie i uszczelnianie wykopów polega także na deskowaniu, które zapobiega osuwaniu się ziemi. Wśród najpopularniejszych deskowań wymienia się te z profili stalowych – na przykład z szalunków oraz grodzic stalowych. Zabezpieczenie takie powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót ziemnych. Ścianka z grodzic stalowych zdecydowanie zwiększa szczelność podłoża oraz chroni przed wypłukiwaniem gruntu. Grodzice charakteryzują się kształtem, który zapewnia im dużą nośność na obciążenia poziome, a przy tym łatwe wbijanie w grunt i małą nośność w pionie. Głębokość wbicia grodzic zależy od tego, jaki rodzaj podłoża znajduje się poniżej dna wykopu oraz jakie są warunki gruntowo-wodne.

Zabezpieczenia w postaci grodzisk stalowych są najczęściej wykorzystywane podczas prac w terenach miejskich. Zaletą jest to, że grodzice w konstrukcjach tymczasowych są odzyskiwane, co wpływa na obniżenie kosztów zabezpieczenia wykopów.