Płukanie oraz udrażnianie przewodów kanalizacyjnych

Czyszczenie kanalizacji stanowi szeroko pojęte sformułowanie, które określa czynności, jakimi są oczyszczanie ścian kanalizy, a także usuwanie zanieczyszczeń i osadów z wielu obiektów kanalizacyjnych oraz elementów, które się w nich odkładają.

Płukanie niedrożnych rur

płukanie kanalizacjiProces przemieszczania się powstałych osadów w przypadku kanałów kanalizacyjnych oraz studzienek jest związany najczęściej ze zbyt małą ilością ścieków lub ich nieprawidłowym składem. Takie zjawisko pojawić się może nawet we właściwie zbudowanej i skonstruowanej przepompowni. Istnieje również możliwość, że odkładać będą się liczne osady, jak również innego rodzaju zanieczyszczenia. Zainstalowana w komorze pompa ma tak dużej mocy, aby móc wyssać wszystkich zanieczyszczenia, takie jak na przykład piaski, tłuszcze, bądź fragmenty włóknin. Zaleca się regularne, dokładne czyszczenie rurociągów oraz kanalizacji, ponieważ nawet jej prawidłowe użytkowanie oraz utrzymanie higieny nie gwarantuje pełnej, stu procentowej drożności. Ścieki, które płyną w studzience nie oznaczają także tego, że kanał jest czysty. W momencie, gdy jego przekrój jest ograniczony poprzez występujące w nim zanieczyszczenia, jak również zaistniałe osady, może dojść do utrudnienia przepływu większości nagromadzonych w kanalizacji ścieków.

płukanie kanalizacjiDzieje się tak, na przykład, kiedy występują wzmożone opady lub przepływ ulegnie całkowitemu zatrzymaniu się. Spowodowane być może to trwałym zaleganiem odpadów, takich jak włóknina lub papier. Taka niedrożność kanału skutkuje najczęściej cofnięciem się ścieków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie udrożnić przepływ, poprzez płukanie kanalizacji. Zalecane jest profilaktyczne czyszczenie kanalizacji, gdyż pozwala ono zapobiec tworzeniu się zatorów lub osadzaniu się zanieczyszczeń. Kanalizację powinno się czyścić przynajmniej raz w roku, tak aby wszelkie kanały oraz przepływy i rury były drożne. W nagłych, nienaturalnych przypadkach, gdy kanalizacja narażona jest na większe zanieczyszczenie lub przepływ zalecane jest jej płukanie nawet dwa razy w roku. Płukać powinno się również beczki asenizacyjne, które potocznie zwane są szambami. Regularne czyszczenie beczek zapewnia utrzymanie odpowiedniej higieny oraz zapobiega ramiennemu rozwojowi bakterii, groźnych dla zdrowia człowieka.

Szczególnie zalecane jest przeprowadzanie procesu płukania, jak i udrażniania gdy światło rury jest prawie ślepe. Do tak mocno zanieczyszczonych elementów poleca się zastosowanie metody ciśnieniowej , która pozwala na stu procentowe oczyszczenie rur z nagromadzonych osadów, a nawet tłuszczu.