Kiedy konieczne jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej?

Jednym z zadań, których podejmują się biura geotechniczne, jest opracowywanie szczegółowej dokumentacji hydrogeologicznej. W tego rodzaju aktach powinny znajdować się dokumenty, które zilustrują warunki hydrologiczne i geologiczne występujące na danym obszarze. Przedstawione i opracowane dane muszą mieć charakter informacyjny dla inwestora, projektanta i wykonawcy danej inwestycji.

Dokumentacja a strefy ochronne wód

 dokumentacja hydrogeologicznaW związku z tym powinny znaleźć się w niej wszelkie informacje wykorzystywane podczas projektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na budowę. Dokładne wymagania odnośnie dokumentacji hydrogeologicznej znajdują się w Prawie geologicznym i górniczym. Nie każda inwestycja wymaga jednak opracowania takich aktów. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy należy przeprowadzić badania i na ich podstawie wykonać opracowanie, warto skonsultować się ze specjalistą geotechnikiem. Dokumentację przygotowuje się przede wszystkim w celu określenia zasobów wód podziemnych na danym obszarze. Może to być konieczne na przykład w sytuacji, kiedy na danym obszarze planowana jest inwestycja związana z poborem wód gruntowych. Oprócz tego konieczne jest opracowanie takich dokumentów wtedy, gdy inwestor chce zlikwidować otwór wiertniczy, magazynować lub składować substancje niebezpieczne lub odpady (np. w przypadku wysypisk śmieci), które w jakimkolwiek stopniu mogłyby zanieczyścić znajdujące się w okolicy wody – naziemne i podziemne.

 dokumentacja hydrogeologicznaDokładna dokumentacja hydrogeologiczna powinna zostać wykonana także wtedy, gdy ustanawiane są strefy ochronne wód podziemnych. Co powinno znaleźć się w opracowaniu? Można je podzielić na kilka części, wśród których na uwagę zasługują: opracowanie graficzne, analizy i zestawienia wyników badań i pomiarów dokonanych w terenie oraz wnioski końcowe. W części graficznej znajdują się nie tylko mapy, ale również przekroje geologiczne, które wykonuje się po przeprowadzeniu odwiertów. Ilość takich przekrojów zależna jest od tego, jak wiele wierceń zostało wykonanych (im większy obszar, tym więcej otworów należy wykonać, by uzyskać precyzyjne wyniki badań). Najważniejsze z punktu widzenia inwestora i urzędników rozpatrujących wszelkie dokumenty są przedstawione w dokumentacji hydrogeologicznej wnioski. Ich przedstawienie wymaga szerokiej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie geologii i hydrologii.

Znaczenie ma bowiem nie tylko poziom i charakter wód gruntowych, ale także rodzaj gruntu oraz ułożenie warstw geologicznych. Odpowiednio wykonana dokumentacja będzie także drogowskazem dla projektanta, który w dalszej części prac zajmie się opracowaniem projektów wykonawczych inwestycji.