Architekt wnętrz – czy musi być po studiach?

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z potrzebą ukończenia specjalistycznych studiów. Nie każda profesja jednak wymaga edukowania się akurat na studiach. Czasami wystarczą po prostu kursy, na których także można zdobyć praktyczną wiedzę.

Architekt wnętrz i różne ścieżki

architekt wnętrzJak jednak jest w przypadku architekta wnętrz? Niektórzy uważają, że architekt wnętrz powinien skończyć politechnikę, gdyż wtedy najlepiej wie, w jaki sposób wykonywać projekty. Inni z kolei są zdania, że wystarczy skorzystać z bogatej oferty kursów specjalistycznych. Wiele zależy od tego czy projektowanie wnętrz, jakie będzie wykonywała dana osoba będzie wymagało na przykład przebudowy budynków. Aranżacja wnętrz może być bowiem z powodzeniem wykonana przez osobę, która wcale studiów w tym kierunku nie ukończyła. Niejednokrotnie okaże się ona bardzo atrakcyjna. W przypadku jednak, kiedy architektura wnętrz ingeruje w ukształtowanie budynku, potrzebne są specjalne uprawnienia. Można oczywiście poprosić o pozwolenie na przebudowę kogoś, kto takie uprawnienia posiada. Mimo wszystko jednak bardziej profesjonalnie jest, kiedy to sam profesjonalny architekt wnętrz z Wrocławia posiada stosowne dokumenty. Wówczas zaufanie do niego na pewno będzie większe. Różnica jest także między studiami odbytymi na politechnice, na przykład we Wrocławiu, a tymi, które mają miejsce na akademii sztuk pięknych.

architekt wnętrzTe pierwsze to bowiem studia inżynierskie i można po nich zdobyć właśnie, nieraz potrzebne, uprawnienia. ASP natomiast nie daje takich możliwości. Toczą się więc ciągle spory pomiędzy zwolennikami teorii, że projektant wnętrz powinien być wyszkolony wyłącznie na politechnice, a tymi którzy uważają, że jest to bardziej dziedzina artystyczna i na takiej uczelni powinna być zdobywana wiedza na ten temat. Należy jednak powiedzieć, że nie ma jednoznacznych ustaleń, co do tego, jakie wykształcenie musi posiadać dobry architekt wnętrz. Można doskonale wykonywać ten zawód i po studiach na ASP i po nauce na politechnice. Można też zdobyć stosowną wiedzę na różnego rodzaju kursach. Klienci i tak zawsze wybierają tę osobę, której projekty po prostu spełniają ich oczekiwania. Częściej liczy się więc zdobyte doświadczenie, a nie stopień naukowy. Jeśli chce się więc kształcić w kierunku, jakim jest architektura wnętrz, najlepiej po prostu pójść ścieżką, która danej osobie wyda się najbardziej odpowiednia.

Ważne, aby sukcesywnie dążyć do upragnionego celu, rozwijać się i starać sprostać oczekiwaniom klientów, które mogą być bardzo różne. Nie trzeba być po studiach, żeby wykonywać dobrze pracę.